Isännöitsijä vastaa taloyhtiön asioiden hoitamisesta taloyhtiön hallituksen kanssa

Isännöitsijä vastaa taloyhtiön asioiden hoitamisesta taloyhtiön hallituksen kanssa

23 March 2023
 Kategoriat: Real Estate, Blog


Taloyhtiö voi käsittää yhden tai useampia taloja. Osa taloyhtiön asukkaista on taloyhtiön hallituksessa, jossa päätetään kaikista taloyhtiötä koskevista asioista, nykyhetkestä tulevaisuuteen. Isännöitsijän rooli on toimia hallituksen neuvonantajana kaikissa taloyhtiötä koskevissa päätöksissä. Talonyhtiön hallitustyöskentelyssä toimijoina ovat taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä ja kaikista taloyhtiötä koskevista asioista päätetään yhtiökokouksessa. Tällä kertaa aiheena blogissa on taloyhtiön johtaminen, miten hallitus voi jakaa vastuualueita jäsenten kesken ja miten isännöitsijä tai isännöintipalvelu osallistuu johtamiseen. Mukavaa, että löytänyt blogin pariin ja toivottavasti löydät kattavaa ja mielenkiintoista tietoa taloyhtiön johtamisesta.

Taloyhtiön hallitus vastaa taloyhtiön asioista yhdessä isännöinnin kanssa

Talonyhtiön hallintoon ja johtamiseen kuuluu monia eri osa-alueita, joita ovat esimerkiksi taloyhtiön talous, tarvittavat remontit ja korjaukset, huollot, viestintä talon asukkaiden kanssa ja energiaratkaisut. Talouden kannalta on tärkeää seurata, miten taloyhtiön talous kehittyy, sen maksuvalmiutta, sekä vastikkeiden, vuokrien ja muun maksuliikenteen valvomista.

Remonttien ja korjausten tarpeen kartoittaminen ja hankkeiden läpivieminen suunnitelmallisesti ja pitkän tähtäimen suunnitelman ja strategian mukaisesti, on myös jokaisessa taloyhtiössä tärkeässä osassa, koska ajallaan tehdyt remontit ja korjaukset sekä turhien toimenpiteiden välttäminen tuovat taloyhtiölle todennäköisesti säästöä.

Taloyhtiön hallinnon huoltoon, korjauksiin ja siivoukseen osa-alueeseen kuuluvat näiden toimenpiteiden sujuvuuden seuranta, työn koordinointi, palveluntarjoajan valinta sekä palvelusopimusten tekeminen.

Taloyhtiön hallituksen päättämistä asioista, kokouksista, sekä muista asioista viestitään myös talon asukkaille ja taloyhtiöstä riippuen viestinnän osa-alueeseen saattaa kuulua myös erilaisten yhteistapahtumien organisointi.

Tärkeä osa-alue taloyhtiö hallinnossa on energian kulutuksen seuranta, energiaratkaisujen valinta ja energiansäästöä lisäävät toimenpiteet.

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallitusta ja isännöitsijä on operatiivinen johtaja  

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja hänellä on vaikutusvaltaa taloyhtiön asioiden hoidossa. Puheenjohtaja vastaa hallituksen pöytäkirjan sisällöstä, tekee yhteistyötä isännöinnin kanssa taloyhtiön asioihin liittyvien asioiden hoidossa. Isännöitsijä on taloyhtiön operatiivinen johtaja, joka vastaa taloyhtiön asioiden päivittäisestä hoitamisesta ja raportoi hallituksen puheenjohtajalle, jonka kanssa tekee yhteistyötä. Isännöitsijän rooli on toimia taloyhtiönhallituksen asiantuntijana ja neuvonantajana sekä toteuttaa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset. Taloyhtiön hallitus valvoo taloyhtiön etua ja suunnittelee sen tulevaisuutta. Isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja ja hallitus vastaavat yhdessä kaikista taloyhtiön hallintoon kuuluvista asioista. Isännöintikeskus Tammen Oy tarjoaa isännöintipalvelut Lahden talousalueella.