Isännöitsijä hoitaa taloyhtiön asioita monipuolisesti

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiön asioita monipuolisesti

16 March 2022
 Kategoriat: Real Estate, Blog


Jokaisella taloyhtiöllä on isännöitsijä, mutta harva meistä tietää, mitä kaikkea isännöitsijän työ pitää sisällään. Tervetuloa blogin pariin. Tällä kertaa aiheenamme on isännöitsijä, isännöitsijän tehtävät ja mitä kaikkea kuuluu hyvään isännöintiin. Toivottavasti löydät täältä hyödyllistä tietoa aiheesta.

Mitä kuuluu isännöitsijän tehtäviin

Isännöitsijä hoitaa laaja-alaisesti taloyhtiön asioita hallinnosta asiakaspalveluun. Yleensä jokaiselle taloyhtiölle valitaan vastaava isännöitsijä, jonka vastuulla taloyhtiön asioiden suunnittelu, hoitaminen ja organisointi ovat. Isännöitsijä ei kuitenkaan työskentele yksin, vaan useimmiten hänellä on kokonainen isännöitsijätoimiston tiimi takanaan, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista. On myös tärkeää, että isännöitsijällä on hyvät kontaktiverkostot myös muiden palveluntarjoajien kanssa. Isännöitsijän tehtävät ovat vaihtelevia ja niihin sisältyy kokouksia taloyhtiöiden ja urakoitsijoiden kanssa, asiakaspalvelua puhelimessa sekä tapaamisia, sovittujen asioiden toimeenpanoa, yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin, kilpailutukseen liittyvien asioiden ja toimenpiteiden hoitamista, hallinnollista työtä sekä käyntejä asiakaskohteissa. Isännöitsijän työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyjä, koska työ koostuu pitkälti erilaisista vuorovaikutustilanteista erilaisten sidosryhmien kanssa.

Mitä kuuluu hyvään isännöintiin

Isännöitsijän ammatissa korostuvat vuorovaikutus- ja kommunikaatiokyvyt, mutta työssä tarvitaan myös kykyä hoitaa sovitut asiat sovitussa aikataulussa. On myös tärkeää, että kiinteistöä johdetaan suunnitelmallisella tavalla ja kiinteistöä ja kiinteistöomaisuutta pidetään yllä ja hoidetaan niin, että sen arvo säilyy ja mielellään nousee. Isännöitsijä toimii taloyhtiön laki- ja talousasiantuntijana, joten laaja-alainen osaaminen molemmilla sektoreilla on tarpeellinen. Suunnitelmallinen kiinteistönhoito tarkoittaa yleensä kaiken toiminnan, kuten esimerkiksi korjaustoimenpiteiden, suunnittelua pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Isännöintitoimisto kannattaa valita huolella

Koska hyvällä isännöinnillä on suuri merkitys kiinteistöomaisuuden arvon nousulle ja taloyhtiön asioiden hoidolle, kannattaa isännöitsijä valita huolella. Vinkkejä hyvistä isännöintitoimistoista kannattaa kysellä muilta paikallisilta taloyhtiöiltä ja myös käymällä isännöitsijätoimiston verkkosivuilta saa usein hyvän kuvan yrityksestä. Sopivalta tuntuvat toimistot kannattaa kilpailuttaa ja tarjouksien perusteella kutsua sopivimmat kandidaatit haastatteluun. Haastattelun osuus on tärkein prosessissa, koska vain siten voi tarkistaa taloyhtiönhallituksen ja isännöitsijän henkilökemioiden toimiminen ja varmistaa, että ainekset hyvän luottamussuhteen syntymiseen ovat olemassa. Isännöintitoimistoa valittaessa kannattaa huomioida toimiston asiantuntemus, toiminnan läpinäkyvyys ja digitaalisten palveluiden saatavuus. Lisätietoa isännöinnistä sekä toiminnasta tarjoaa esimerkiksi Isännöintikeskus Tammen Oy.