Mitä kaikkea isännöitsijän tehtäviin kuuluu?

Mitä kaikkea isännöitsijän tehtäviin kuuluu?

22 November 2023
 Kategoriat: Real Estate, Blog


Isännöitsijä on monelle tuttu termi, mutta suurelle osalle ihmisistä jää epäselväksi, mitä tarkalleen ottaen isännöinnissä tehdään. Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan apuna toimiva henkilö, joka vastaa mm. taloyhtiön vastikkeista, huoltotoimista ja kunnossapidosta. Tämä blogi pyrkii antamaan vastauksen näihin kysymyksiin ja kertomaan, mitä kaikkea isännöitsijän työ pitää sisällään.

Isännöitsijä pitää taloyhtiön langat käsissä

Isännöitsijä on yleensä asunto-osakeyhtiön palveluksessa oleva henkilö, joka vastaa muun muassa kiinteistön hallinnasta ja taloudenpidosta. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi yhteydenpito asukkaiden kanssa, taloushallinnon hoitaminen, jätehuollon järjestelyt, kiinteistön ylläpito, huolto ja korjaustyöt, sekä yhtiökokousten järjestely. Käytännössä isännöitsijän tehtävät voivat vaihdella riippuen yhtiön koosta ja tarpeista. Isännöitsijän päätehtävänä on kuitenkin huolehtia taloyhtiön yleisestä hallinnosta ja päätöksenteosta, hallituksen koollekutsumisesta ja kokousten pöytäkirjojen kirjoittamisesta, sekä huolehtia rahoituksesta ja taseen tilasta. Lisäksi isännöitsijän tulee huolehtia asukkaiden viihtyvyydestä ja tehdä yhteistyötä talon eri osapuolien kanssa, kuten hallituksen, tilintarkastajien ja viranomaisten kanssa.

Isännöitsijä toimii yhteistyökumppanina

Isännöitsijän tehtävänä on myös hoitaa yhteydenpito huoltoyhtiöiden ja kakkien muiden ulkopuolisten palveluita, jotta taloyhtiöllä on aina riittävästi huoltoa ja kunnossapitoa. Isännöitsijä on aina myös vastuussa siitä, että taloyhtiön sopimukset tehdään lain ja sopimusehtojen mukaan. Yksi isännöitsijän tärkeimmistä tehtävistä on taloyhtiön talouden hallinta. Isännöitsijä valmistelee yhtiön talousarvion ja huolehtii myös siitä, että vastikkeet maksetaan. Isännöitsijä myös seuraa talouden kehitystä ja tiedottaa asukkaille talon taloustilanteesta.

Isännöintitoimisto huolehtii taloyhtiön päivittäisten asioiden hallinnasta

Isännöitsijällä on myös tärkeä rooli taloyhtiön päivittäisessä hallinnassa. Hän huolehtii siitä, että taloyhtiön asukkaiden tarpeet tulevat huomioon otetuiksi ja että taloyhtiössä vallitsee asiallinen ja turvallinen ilmapiiri. Lisäksi isännöitsijällä on toisinaan valtuudet tehdä pieniä päätöksiä, joihin ei tarvita taloyhtiön hallituksen kokoontumista.

Isännöitsijän työ on siis erittäin monipuolista, ja ammatti vaatii laajan osaamisen ja tietämyksen taloyhtiöiden hallinnoinnista ja kiinteistölainsäädännöstä.

 

Toivomme, että tämä blogipostaus antoi mielenkiintoista tietoa, mitä isännöitsijän tehtäviin kuuluu. Isännöitsijän tärkeä rooli taloyhtiön hallinnossa vaatii laajaa osaamista ja tietämystä, jolla varmistetaan taloyhtiön rahoitus- ja taloushallinnon toimivuus sekä asukkaiden viihtyvyys ja turvallisuus. Muistathan, että isännöitsijä on taloyhtiön keskeinen toimija, jonka rooli on tärkeä koko taloyhtiön toiminnan kannalta.